Το Ευρωπαικό πρόγραμμα Young Social Makers είναι ένα πρόγραμμα με οργανισμούς από όλη την Ευρώπη που συνεργάζονται για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του περιεχομένου της διδασκαλίας στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΤΕΕΚ), της ανάγκης απόκτησης δημιουργικής κουλτούρας και της κοινωνικής μας ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας με ειδικές ικανότητες. Με την συνεργασία όλων μας για την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια πιο κοινωνική και αποτελεσματική Ευρώπη!

Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων του προγράμματος, οργανισμοί, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ισπανία, Κύπρο, Ιταλία και Ολλανδία θα αναπτύξουν ένα μαθησιακό πρόγραμμα  για μαθητές της ΜΤΕΕΚ. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές συγκεκριμένες δεξιότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα κοινωνικά αντικείμενα που θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ικανότητες χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και μηχανήματα όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, κοπή με λέιζερ, ταχεία προτυποποίηση και σχεδιαστική σκέψη.

Image by Louis Mornaud

Πόσο καλός είσαι στην επίλυση προβλημάτων; Γίνε κοινωνικός δημιουργός

(Young Social Maker)!

Young Social Makers is funded through the Spanish National Agency of Erasmus+ Sepie

Sepie.gif

Project news

During the course of the YSM project there will be a number of events, training activities, workshops and meetings, coinciding with key moments in the project’s development. Keep up with the latest news via the Blog page on this website and our  Facebook page!